proclaimer1

 

Holland Fit B.V.. (hierna te noemen Holland Fit) hanteert voor het gebruik van en de toegang tot haar internetsite www.fitpas.nl, de onderstaande voorwaarden en afspraken. Deze zijn van toepassing op alle beschikbaar gestelde applicaties. Betreding van de site of het gebruik van applicaties betekent aanvaarding van deze proclaimer, zonder voorbehoud.

Bij de samenstelling van de applicaties wordt zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet (meer) correct is. Holland Fit is niet aansprakelijk voor de eventuele indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van onze applicaties. Wel nemen wij verantwoordelijkheid bij directe schade door gebruik van de applicaties inclusief de gehanteerde betaalsystemen.
Holland Fit respecteert de privacy van gebruikers en hanteert persoonlijke informatie vertrouwelijk. Wij gebruiken gegevens om het gebruik van de applicaties zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Holland Fit hanteert de volgende werkwijze en richtlijnen:

Wij verkopen persoonlijke gegevens niet aan derden. Alleen partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van een bestelling ontvangen de benodigde gegevens.

Om online activiteiten zo aangenaam mogelijk maken, slaan wij persoonlijke gegevens, gegevens met betrekking tot de bestelling en het gebruik van onze diensten, op. Hiermee kunnen wij de website personaliseren en titels aanbevelen die mogelijk interessant zijn.

Wij informeren over speciale aanbiedingen en acties. Vaak gebeurt dit in de vorm van een nieuwsbrief. Als een gebruiker hier niet langer prijs op stelt, kan deze ons dat laten weten via service@fitpas.nl.

Als een gebruiker een account aanmaakt op een van de applicaties, bewaren wij deze gegevens op een Secure Server. In het persoonlijke account slaan we informatie op zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens.

Bij beëindiging van de overeenkomst met uw werkgever worden uw persoonlijke gegevens binnen twaalf maanden verwijderd van de Secure Server. Daarnaast worden persoonsgegevens van inactieve accounts binnen 24 maanden geanonimiseerd.

Wanneer u uw persoonsgegevens, die door fitpas.nl zijn verzameld, wilt inzien, kunt u contact opnemen met  service@fitpas.nl.

Wanneer u wilt dat wij uw persoonsgegevens verbeteren/aanpassen/verwijderen of afschermen wanneer zij onjuist zijn/ zij voor het doeleinde niet ter zake doen/ onvolledig zijn of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift, kunt u contact opnemen met  service@fitpas.nl.

We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers en gebruikers, maar behouden ons het recht voor die niet te publiceren. Informatie over het gebruik van onze sites en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als een gebruiker reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze acties te meten.

Om gebruikers te herkennen bij een volgend bezoek gebruiken wij cookies. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Gebruikers kunnen hun browser zo instellen dat zij geen cookies ontvangen.

Gegevens over het al dan niet gebruiken van de applicaties delen wij alleen op geaggregeerd niveau met de verstrekkende organisatie. Op gebruiker niveau verstrekken wij alleen informatie ten behoeve van de financiële afwikkeling met de verstrekkende organisatie.

Boekingen via applicaties van Holland Fit zijn persoonlijk en daarmee bindend. Wanneer een bestelling niet wordt nagekomen, dan wordt dit aangemerkt als misbruik en zijn we genoodzaakt maatregelen te treffen.

De gebruiker bepaalt zelf of de inhoud van de site geschikt is. Holland Fit en haar partners hebben de inhoud van deze site niet samengesteld met de intentie om elke bezoeker van volledige informatie te voorzien.
Alle rechten voorbehouden.
 
© Holland Fit B.V.